Common Ground Greece: Home Page

Ποιοι είμαστε;

Η ιστορία μας

Οι αλλεπάλληλες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν καταφέρει ένα δυνατό χτύπημα στο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Οικονομική, προσφυγική και ενεργειακή κρίση, επισιτιστική ανασφάλεια, πόλεμοι στη διευρυμένη γειτονιά μας, αυξομειούμενες εντάσεις με την Τουρκία, άνοδος της ακροδεξιάς, φαινόμενα μισαλλοδοξίας και ρατσισμού, πανδημία COVID-19 και, βέβαια, η κλιματική κρίση, που μας δείχνει όλο και πιο εμφατικά τα δόντια της. Η λίστα φαίνεται να μην έχει τέλος. Εμείς, η Κοινωνία των Πολιτών (ΚτΠ), αγωνιζόμαστε να ανταποκριθούμε στο τεράστιο μέγεθος των συλλογικών αυτών προκλήσεων, που είναι αναμφισβήτητα αλληλένδετες και τροφοδοτούν η μία την άλλη. Πώς όμως θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί; Αναγνωρίζοντας, αρχικά ότι οι παραδοσιακές κατακερματισμένες προσεγγίσεις για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων δεν θα επιφέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε. Αν συνδυάσουμε δυνάμεις, μπορούμε να παράγουμε ένα αποτέλεσμα που θα είναι πολλαπλάσιο από το άθροισμα των ατομικών μας συνεισφορών.

Έτσι, στην αυγή του 2021, γεννήθηκε η Common Ground, από μια ομάδα ατόμων με πολυετή παρουσία και δράση στην ΚτΠ προερχόμενα από εντελώς διαφορετικούς και ταυτόχρονα συμπληρωματικούς χώρους (Μελίνα Σπαθάρη, Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Μιχάλης Φωτιάδης, Νίκος Χαραλαμπίδης, Ναντίνα Χριστοπούλου), με στόχο να βρεθούν οι μέθοδοι και τα εργαλεία ώστε να ενισχυθούν οι οριζόντιες συνεργασίες ανάμεσα στους δρώντες της ΚτΠ. Αποφασίσαμε να προτεραιοποιήσουμε τη δοκιμή διαφορετικών εργαλείων, προσεγγίσεων και μεθόδων ενθάρρυνσης των συνεργασιών και συνεργατικών σχημάτων ώστε να καταγράψουμε τις επιτυχίες, τις αποτυχίες και τα διδάγματα και να παράξουμε νέα, προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες, εργαλεία και παρεμβάσεις. 

Καταλάβαμε από νωρίς ότι αυτό δεν θα ήταν εύκολο εγχείρημα! Αποφασίσαμε ότι πρέπει να αποδεχτούμε την αβεβαιότητα του χώρου και της εποχής και να αντιμετωπίσουμε την ίδια την Common Ground σαν ένα πείραμα. Πλέον, ελαφρώς αλλαγμένοι, πιο ώριμοι και πατώντας πιο γερά στα πόδια μας, εξακολουθούμε να προσπαθούμε να βρούμε την τάξη μέσα στο χάος και να γίνουμε ένα καταφύγιο όπου η ανταλλαγή ιδεών, η δοκιμή, ακόμα και η αποτυχία, ενθαρρύνονται. 

Η Ομάδα μας

Η Common Ground έχει τη νομική μορφή Αστικής, Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με τα εξής διοικητικά-συμβουλευτικά όργανα: Γενική Συνέλευση των Εταίρων, Διαχειριστής και Συμβουλευτική Επιτροπή 2-5 μελών. 

Στην παρούσα φάση, η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από 3 μέλη: έναν εκπρόσωπο περιβαλλοντικής οργάνωσης (Νίκος Χαραλαμπίδης, Γ.Δ Greenpeace Greece), μια εκπρόσωπο οργάνωσης που ασχολείται με το προσφυγικό/μεταναστευτικό και ευάλωτες ομάδες (Ναντίνα Χριστοπούλου, διευθύντρια Melissa Network for Migrant Women in Greece) και έναν εκπρόσωπο οργάνωσης βάσης (Μιχάλης Φωτιάδης, συνιδρυτής της Θάλασσας Αλληλεγγύης). Βρισκόμαστε στη διαδικασία διεύρυνσης της συμβουλευτικής ομάδας με σκοπό τον εμπλουτισμό της προσέγγισής μας και τον εντοπισμό διαφορετικών αναγκών.

Γκαράνη Αλεξάνδρα

Γκαράνη Αλεξάνδρα

Είναι διεθνολόγος και Συντονίστρια της Common Ground. Εχει εργαστεί σε ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Φωτιάδης Μιχάλης

Φωτιάδης Μιχάλης

Τα τελευταία 25 χρόνια συντονίζει προγράμματα σε διεθνείς αποστολές σε ανθρωπιστικές κρίσεις και είναι συνιδρυτής της Θάλασσας Αλληλεγγύης που δρα στην Κρήτη ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Χαραλαμπίδης Νίκος

Χαραλαμπίδης Νίκος

Από το 1985 δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής δικαιοσύνης και Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace.

Χριστοπούλου Ναντίνα

Χριστοπούλου Ναντίνα

Είναι ανθρωπολόγος, Διευθύντρια και συνιδρύτρια του Δικτύου «Μέλισσα», ένα δίκτυο για μετανάστριες και προσφύγισσες στην Ελλάδα που προωθεί την ενδυνάμωση, την επικοινωνία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

The Alliance Working Group has developed project proposals in support of a pandemic recovery that is truly “Green and Just.” Currently, we are refining our ideas and assessing their feasibility. Next steps:

  • Select the best proposals and implement them in collaboration with outside experts, scholars, beneficiaries, government authorities, etc.
  • Map Greek civil society (including NGOs, universities, grassroots groups, and communities directly impacted by the issues) to identify synergies and develop new fruitful partnerships.
  • Hold officials accountable for properly implementing the Greek National Recovery Plan.

Interventions Under Development

  • Pathways to more sustainable agriculture and entrepreneurial opportunities for farmers
  • Green and Plentiful Housing
  • Healthy People, Healthy Planet
  • Learning from the Pandemic
  • Bracing for climate refugees
  • Sustainable Urban Development