Φάση 2 - CommonGround

Φάση 2

Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος, επικεντρωθηκαμε στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των 7 προτάσεων παρέμβασης, με τη συνδρομή της ομάδας εργασίας 5 οργανώσεων.

Οι προτάσεις μετουσιώθηκαν σε προγράμματα και δράσεις και προτεραιότητά μας ήταν η συνδρομή στις εμπλεκόμενες ΟΚοιΠ (διοικητική στήριξη, συμβουλευτική, mentoring, χαρτογράφηση συμμάχων, power mapping κλπ) ώστε να ολοκληρωθεί η φάση του σχεδιασμού και να εισέλθουν στη φάση της υλοποίησης.

Ανάληψη συντονιστικού ρόλου σε μία εκ των προτεινόμενων δράσεων πολιτικής: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Πρόσβαση Ευάλωτων Πληθυσμών σε Βιώσιμες Κατοικίες (The Housing Project)», η οποία έχει εισέλθει στη φάση της υλοποίησης.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του

The Alliance Working Group has developed project proposals in support of a pandemic recovery that is truly “Green and Just.” Currently, we are refining our ideas and assessing their feasibility. Next steps:

  • Select the best proposals and implement them in collaboration with outside experts, scholars, beneficiaries, government authorities, etc.
  • Map Greek civil society (including NGOs, universities, grassroots groups, and communities directly impacted by the issues) to identify synergies and develop new fruitful partnerships.
  • Hold officials accountable for properly implementing the Greek National Recovery Plan.

Interventions Under Development

  • Pathways to more sustainable agriculture and entrepreneurial opportunities for farmers
  • Green and Plentiful Housing
  • Healthy People, Healthy Planet
  • Learning from the Pandemic
  • Bracing for climate refugees
  • Sustainable Urban Development