Φάση 1 - CommonGround

Φάση 1

Τι κάναμε

Μαζί με το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, ξεκινήσαμε ευρεία κινητοποίηση της ΚτΠ, ζητώντας από την κυβέρνηση να ανακοινώσει άμεσα με ποιους τρόπους θα διασφαλίσει τόσο την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, όσο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη διαφάνεια κατά την εφαρμογή των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Είχαμε οργανωμένη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για την αξιοποίηση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Οργανώσαμε εργαστήρι οριζόντιων συνεργασιών και διαμόρφωσης προτάσεων παρέμβασης των ΟΚοιΠ. Μετά από αυτό, συστάθηκε ομάδα εργασίας 5 οργανώσεων που ανέλαβαν την επεξεργασία 7 προτάσεων παρέμβασης για μια πραγματικά δίκαιη και πράσινη ανάκαμψη.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του

The Alliance Working Group has developed project proposals in support of a pandemic recovery that is truly “Green and Just.” Currently, we are refining our ideas and assessing their feasibility. Next steps:

  • Select the best proposals and implement them in collaboration with outside experts, scholars, beneficiaries, government authorities, etc.
  • Map Greek civil society (including NGOs, universities, grassroots groups, and communities directly impacted by the issues) to identify synergies and develop new fruitful partnerships.
  • Hold officials accountable for properly implementing the Greek National Recovery Plan.

Interventions Under Development

  • Pathways to more sustainable agriculture and entrepreneurial opportunities for farmers
  • Green and Plentiful Housing
  • Healthy People, Healthy Planet
  • Learning from the Pandemic
  • Bracing for climate refugees
  • Sustainable Urban Development