Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα: Τα περιθώρια στενεύουν - CommonGround

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα: Τα περιθώρια στενεύουν

Το 2021 και μετά από εκτεταμένη έρευνα, συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και τη διεξαγωγή εργαστηρίου με συμμετοχή θερμικών φορέων, δημοσιεύσαμε, μαζί με το IRC (International Rescue Committee) Έκθεση με τίτλο «Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα: Τα περιθώρια στενεύουν/EU funding for the integration of migrants and refugees in Greece: the clock is ticking

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του

The Alliance Working Group has developed project proposals in support of a pandemic recovery that is truly “Green and Just.” Currently, we are refining our ideas and assessing their feasibility. Next steps:

  • Select the best proposals and implement them in collaboration with outside experts, scholars, beneficiaries, government authorities, etc.
  • Map Greek civil society (including NGOs, universities, grassroots groups, and communities directly impacted by the issues) to identify synergies and develop new fruitful partnerships.
  • Hold officials accountable for properly implementing the Greek National Recovery Plan.

Interventions Under Development

  • Pathways to more sustainable agriculture and entrepreneurial opportunities for farmers
  • Green and Plentiful Housing
  • Healthy People, Healthy Planet
  • Learning from the Pandemic
  • Bracing for climate refugees
  • Sustainable Urban Development