Ποιοτική έρευνα - CommonGround

Ποιοτική έρευνα

Τα βασικά ευρήματα της ποιοτικής έρευνας με τίτλο «Η αντιμετώπιση των Κοινωνικών Επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης στην Κοινωνία των Πολιτών», που έκανε η συμβουλευτική εταιρεία στον χώρο της έρευνας αγοράς Long Lust για λογαριασμό της Common Ground, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του

The Alliance Working Group has developed project proposals in support of a pandemic recovery that is truly “Green and Just.” Currently, we are refining our ideas and assessing their feasibility. Next steps:

  • Select the best proposals and implement them in collaboration with outside experts, scholars, beneficiaries, government authorities, etc.
  • Map Greek civil society (including NGOs, universities, grassroots groups, and communities directly impacted by the issues) to identify synergies and develop new fruitful partnerships.
  • Hold officials accountable for properly implementing the Greek National Recovery Plan.

Interventions Under Development

  • Pathways to more sustainable agriculture and entrepreneurial opportunities for farmers
  • Green and Plentiful Housing
  • Healthy People, Healthy Planet
  • Learning from the Pandemic
  • Bracing for climate refugees
  • Sustainable Urban Development