Common Ground Greece: Home Page

Η αποστολή μας

Ενθαρρύνουμε συνδέσεις και καλλιεργούμε διαθεματικές, διατομεακές και συχνά «ασυνήθιστες» συνέργειες ανάμεσα στα μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ), εξοπλίζοντάς τα ταυτόχρονα με ιδέες, πηγές, μέσα και εργαλεία ώστε οι συνεργασίες να εχουν στρατηγική ουσία, διάρκεια και βάθος. Σκοπός μας είναι να σταθούμε απέναντι στις πολιτικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας με δυνατή, ενιαία φωνή.

Τα εργαλεία μας

01

Παρατήρηση και καταγραφή

Εντοπισμός των σύγχρονων τάσεων και προκλήσεων που πρόκειται, ή πρέπει, να απασχολήσουν την ΚτΠ και η επίλυση των οποίων απαιτεί διατομεακή, οριζόντια συνεργατική προσέγγιση. Χαρτογράφηση ομάδων ενδιαφέροντος, καταγραφή και ανάδειξη καλών (και κακών) πρακτικών

02

Ιεράρχηση

Προτεραιοποίηση και επιλογή θεματικής ή θεματικών προσανατολισμών, γύρω από τους οποίους θα επικεντρωθούμε ανα χρονική περίοδο. Στην παρούσα, μεταπανδημική φάση, κύρια θεματική μας προτεραιότητα αποτελεί η κλιματική κρίση και η ανάδειξη του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στην αντιμετώπισή της.

03

Δικτύωση

Στήριξη και ενδυνάμωση οργανώσεων και λοιπών φορέων της ΚτΠ ώστε να προχωρήσουν στη διαμόρφωση συμμαχιών και δικτύων συνεργασίας. Φέρνουμε οργανώσεις κοντά και τις βοηθάμε να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης ώστε να εργαστούν μαζί́ για έναν κοινό σκοπό.

04

Έρευνα και πειραματισμός

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων, με σκοπό τη διευκόλυνση οριζοντίων συμμαχιών και συνεργατικών σχημάτων, την προώθηση της out-of-the-box σκέψης και δράσης, την ενθάρρυνση του πειραματισμού και μεθόδων δοκιμής-σφάλματος και την εκπαίδευση σε εναλλακτικούς τρόπους αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.

05

Εξατομίκευση

Σχεδιασμός εξατομικευμένων στρατηγικών προτάσεων για φορείς και συμμαχίες της ΚτΠ (project-based προσέγγιση).

Διακήρυξη για μια Προοδευτική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Πολιτική

Μια λίστα πολιτικών και προτάσεων για μια δίκαιη και πράσινη μετάβαση από μέλη και συνεργάτες του δικτύου της Common Ground ενόψει των Ευρωεκλογών 2024.

Κλιματική Κρίση & Κοινωνία των Πολιτών

Ο στόχος του προγράμματος Κλιματική Κρίση και ΚτΠ είναι να χαρτογραφήσει το πώς η ελληνική Κοινωνία των Πολιτών αντιλαμβάνεται την κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι πολλαπλές κρίσεις αναδεικνύουν καταφανώς ότι “όλα συνδέονται”.

 Χτίζουμε γέφυρες και διατηρούμε έναν κοινό τόπο ανάμεσα στα ενεργά μέλη και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να γίνει η ελληνική κοινωνία πιο πράσινη, πιο δίκαιη, πιο περιεκτική και συνεκτική, πιό δυνατή.

 

WHAT WE DO/

Οι ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

As a platform for civil society cooperation in Greece, Common Ground has so far played a leading role in pushing the government to prioritize investments in fighting climate change and reducing social and economic exclusion as they prepare their COVID-19 recovery spending plan. With €32 billion coming from the European Union in a combination of grants and loans, we have an unprecedented opportunity to accelerate the transition to a green and just society, but it is crucial to use the money wisely.

The fallout from the 2008 global economic crash decimated Greece’s social safety net and laid the groundwork for poverty and inequality to soar. At the same time, more and more people started arriving in Greece seeking refuge from war, persecution, and unbearable conditions at home. With insufficient European solidarity, the Greek system has struggled to process so many asylum claims and integrate newcomers. Meanwhile, citizens increasingly perceived that the government was doing more to assist refugees than the rest of society, still reeling from harsh austerity measures, and empathy for people on the move waned. In 2020, tensions with Turkey escalated to the brink of catastrophe while a global pandemic exacerbated financial insecurity, inequality, and many other existing problems. Extreme weather around the globe also reminded us that the climate crisis we have long feared will fuel more conflict, injustice, and insecurity, is upon us.

 

Against this backdrop, we have witnessed a reversal of the welcoming attitudes and sense of solidarity that once greeted refugees and characterized Greek society. Since 2016, Islamophobia, hate crime, and attacks against LGBTQI communities have become alarmingly commonplace, sometimes with the complicity of political leaders. Organized racist groups routinely attack refugee homes and shelters as well as their lawyers and others who support them. Intolerance and racism are not unique to Greece. George Floyd’s death at the hands of American police and the subsequent reckoning with systemic injustice now unfolding across Western democracies illustrates how pervasive the problem really is.

 

We, as Greek civil society, struggle to respond to the enormity of these collective challenges. We have made headway on protecting the environment, stamping out racism, fulfilling our legal and moral obligations to people on the move, and more. Yet, we recognize that traditional fragmented approaches to solving social problems will not deliver the change we need. If however, we combine forces, we can produce an effect that is greater than the sum of our individual contributions. Our hope is that Common Ground will become a vehicle for effective cooperation in building a more resilient, cohesive, and inclusive Greece.

Common Ground is an NGO registered in Greece and governed by a 5-member independent steering committee. Committee members are elected by the membership and serve pro-bono for fixed terms.

The current committee consists of: Nikos Charalambides, Melina Spathari, Michalis Fotiadis, Nadina Christopoulou, and Epaminondas Farmakis.

Common Ground is governed by an independent, steering committee of five individuals representing NGOs.

Common Ground is governed by an independent, steering committee of five individuals representing NGOs.

Common Ground is governed by an independent, steering committee of five individuals representing NGOs.

The Alliance Working Group has developed project proposals in support of a pandemic recovery that is truly “Green and Just.” Currently, we are refining our ideas and assessing their feasibility. Next steps:

  • Select the best proposals and implement them in collaboration with outside experts, scholars, beneficiaries, government authorities, etc.
  • Map Greek civil society (including NGOs, universities, grassroots groups, and communities directly impacted by the issues) to identify synergies and develop new fruitful partnerships.
  • Hold officials accountable for properly implementing the Greek National Recovery Plan.

Interventions Under Development

  • Pathways to more sustainable agriculture and entrepreneurial opportunities for farmers
  • Green and Plentiful Housing
  • Healthy People, Healthy Planet
  • Learning from the Pandemic
  • Bracing for climate refugees
  • Sustainable Urban Development