Χαραλαμπίδης Νίκος

Από το 1985 δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής δικαιοσύνης και Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace.

The Alliance Working Group has developed project proposals in support of a pandemic recovery that is truly “Green and Just.” Currently, we are refining our ideas and assessing their feasibility. Next steps:

  • Select the best proposals and implement them in collaboration with outside experts, scholars, beneficiaries, government authorities, etc.
  • Map Greek civil society (including NGOs, universities, grassroots groups, and communities directly impacted by the issues) to identify synergies and develop new fruitful partnerships.
  • Hold officials accountable for properly implementing the Greek National Recovery Plan.

Interventions Under Development

  • Pathways to more sustainable agriculture and entrepreneurial opportunities for farmers
  • Green and Plentiful Housing
  • Healthy People, Healthy Planet
  • Learning from the Pandemic
  • Bracing for climate refugees
  • Sustainable Urban Development