Διακήρυξη για μια Προοδευτική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Πολιτική - CommonGround

Διακήρυξη για μια Προοδευτική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Πολιτική

Ζούμε σε μια καθοριστική στιγμή για την ανθρωπότητα: η εκθετικά εξελισσόμενη κλιματική κρίση συμβάλλει στην περαιτέρω όξυνση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, εδραιώνοντας το φαινόμενο της πολυκρίσης. Ταυτόχρονα, το δημοκρατικό έλλειμμα συνεχίζει να εντείνεται με βασικά κεκτημένα, όπως το κράτος δικαίου, ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τίθενται υπό αμφισβήτηση. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο για έναν πολίτη να προτεραιοποιήσει τη σοβαρότητα των διαφορετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών διεκδικήσεων. Ένα όμως είναι σίγουρο: η εγκάρσια κρίση των κρίσεων είναι η κλιματική. Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά: από τη Δαδιά μέχρι τη Βόρεια Εύβοια η Ελλάδα έχει ήδη υποστεί ανεπανόρθωτες καταστροφές, απειλώντας τον φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο.

Για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στο όριο του 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, η Ευρώπη πρέπει να πετύχει την κλιματική ουδετερότητα το αργότερο μέχρι το 2040. Είναι πια κοινός τόπος πως μία ταχύτερη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα εμπεριέχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο αλλά και τις μεγαλύτερες συν-ωφέλειες. Η μετάβαση αυτή είναι μια ευκαιρία να αναδομήσουμε τις κοινωνίες μας ριζικά, προτεραιοποιώντας την προστασία και ενδυνάμωση των πλέον ευάλωτων συνανθρώπων μας, δημιουργώντας αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, καθολικές δημόσιες υπηρεσίες (όπως η υγεία και η παιδεία), υγιή οικοσυστήματα, και ασφαλείς, πράσινες πόλεις. Σε αυτή την ιστορική στιγμή, όπου σχοινοβατούμε ανάμεσα στην ουτοπία και τη δυστοπία, είναι καθήκον της κοινωνίας των πολιτών να απαιτήσει αυτή η μετάβαση να είναι συμπεριληπτική ώστε να μην μείνει καμία και κανείς πίσω.

Εν όψει του πολιτικού ορόσημου των Ευρωεκλογών και σε αυτό το πνεύμα συνεργειών και διαφάνειας, μέλη και συνεργάτες του δικτύου CommonGround συγκεντρώσαμε μία -μη εξαντλητική-  λίστα προοδευτικών πολιτικών για μία δίκαιη και πράσινη μετάβαση. Οι θεματικές που καλύπτονται στο εν λόγω κείμενο αντικατοπτρίζουν ορισμένες από τις βασικές προτεραιότητες της Πολιτικής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2024-2029.

Τα βασικά σημεία συνοψίζονται παρακάτω:

Πολιτικές Κατευθύνσεις για μια Προοδευτική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Πολιτική

Απευθυνόμαστε στα υποψήφια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας καλούμε:

Κάντε κλικ στα παρακάτω για να διαβάσετε τις ενότητες της Διακήρυξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:
Ενέργεια, Βιομηχανία, και Εργασία

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:
Αγροδιατροφή και Βιοποικιλότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:
Πόλεις και Κατοικία

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:
Δημοκρατική Συμμετοχή, Ανθρώπινα Δικαιώματα, και Κράτος Δικαίου

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:
Χρηματοδότηση

Υπογράψτε τη Διακήρυξη

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

H “Διακήρυξη για μια Προοδευτική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Πολιτική” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης την Common Ground. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ.

Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε., μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος)».

The Alliance Working Group has developed project proposals in support of a pandemic recovery that is truly “Green and Just.” Currently, we are refining our ideas and assessing their feasibility. Next steps:

  • Select the best proposals and implement them in collaboration with outside experts, scholars, beneficiaries, government authorities, etc.
  • Map Greek civil society (including NGOs, universities, grassroots groups, and communities directly impacted by the issues) to identify synergies and develop new fruitful partnerships.
  • Hold officials accountable for properly implementing the Greek National Recovery Plan.

Interventions Under Development

  • Pathways to more sustainable agriculture and entrepreneurial opportunities for farmers
  • Green and Plentiful Housing
  • Healthy People, Healthy Planet
  • Learning from the Pandemic
  • Bracing for climate refugees
  • Sustainable Urban Development